Có 1 kết quả:

kuān yī jiě dài ㄎㄨㄢ ㄧ ㄐㄧㄝˇ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to undress