Có 1 kết quả:

chǒng huài

1/1

chǒng huài

phồn thể

Từ điển phổ thông

nuông chiều làm hư hỏng

Từ điển Trung-Anh

to spoil (a child etc)