Có 1 kết quả:

chǒng chén

1/1

chǒng chén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

favored minister