Có 1 kết quả:

Bǎo shān

1/1

Bǎo shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Baoshang District of Shanghai
(2) Baoshan District of Shuangyashan city 雙鴨山|双鸭山[Shuang1 ya1 shan1], Heilongjiang
(3) Baoshan or Paoshan township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan

Một số bài thơ có sử dụng