Có 1 kết quả:

Bǎo yīng

1/1

Bǎo yīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Baoying county in Yangzhou 揚州|扬州[Yang2 zhou1], Jiangsu

Một số bài thơ có sử dụng