Có 1 kết quả:

Bǎo tiē

1/1

Bǎo tiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Blu-tack (brand)