Có 1 kết quả:

cùn kǒu mài

1/1

cùn kǒu mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pulse taken at the wrist (TCM)