Có 1 kết quả:

cùn guǐ

1/1

cùn guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 寸陰|寸阴[cun4 yin1]

Một số bài thơ có sử dụng