Có 1 kết quả:

cùn mài

1/1

cùn mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pulse taken at the wrist (TCM)