Có 1 kết quả:

duì dì

1/1

duì dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

targeted (e.g. attacks)