Có 1 kết quả:

duì àn

1/1

duì àn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

opposite bank (of a body of water)