Có 1 kết quả:

duì bǐ

1/1

duì bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to contrast
(2) contrast
(3) ratio
(4) CL:個|个[ge4]