Có 1 kết quả:

duì jiǎng jī

1/1

duì jiǎng jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intercom
(2) walkie-talkie