Có 1 kết quả:

duì kè

1/1

duì kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to give answering phrase (school exercise in memory or composition)