Có 1 kết quả:

duì mén

1/1

duì mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the building or room opposite