Có 1 kết quả:

Duì mǎ Dǎo

1/1

Duì mǎ Dǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tsushima Island, between Japan and South Korea