Có 1 kết quả:

Duì mǎ Hǎi xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tsushima Strait, between Japan and South Korea