Có 1 kết quả:

xún sī

1/1

xún sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to consider
(2) to ponder