Có 1 kết quả:

xún jī

1/1

xún jī

giản thể

Từ điển phổ thông

tìm kiếm cơ hội

Từ điển Trung-Anh

to look for an opportunity