Có 1 kết quả:

Xún diàn xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xundian Hui and Yi autonomous county in Kunming 昆明[Kun1 ming2], Yunnan