Có 1 kết quả:

Xún diàn Huí zú Yí zú Zì zhì xiàn ㄒㄩㄣˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xundian Hui and Yi autonomous county in Kunming 昆明[Kun1 ming2], Yunnan