Có 1 kết quả:

xún xìn zī shì zuì ㄒㄩㄣˊ ㄒㄧㄣˋ ㄗ ㄕˋ ㄗㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

disorderly behavior (PRC law)