Có 1 kết quả:

dǎo niào ㄉㄠˇ ㄋㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

urinary catheterization