Có 1 kết quả:

dǎo rè xìng ㄉㄠˇ ㄖㄜˋ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

heat conduction