Có 1 kết quả:

Shòu xiàn ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shou county in Lu'an 六安[Lu4 an1], Anhui