Có 1 kết quả:

Shòu xiàn

1/1

Shòu xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shou county in Lu'an 六安[Lu4 an1], Anhui