Có 1 kết quả:

shòu xǐ shāo

1/1

shòu xǐ shāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sukiyaki