Có 1 kết quả:

Shòu níng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shouning county in Ningde 寧德|宁德[Ning2 de2], Fujian