Có 1 kết quả:

shòu cái

1/1

shòu cái

giản thể

Từ điển phổ thông

quan tài

Từ điển Trung-Anh

coffin