Có 1 kết quả:

shòu yī ㄕㄡˋ ㄧ

1/1

Từ điển phổ thông

áo quan, áo mặc cho người chết

Từ điển Trung-Anh

burial clothes