Có 1 kết quả:

Shòu yáng

1/1

Shòu yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shouyang county in Jinzhong 晉中|晋中[Jin4 zhong1], Shanxi