Có 1 kết quả:

Fēng qiū

1/1

Fēng qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fengqiu county in Xinxiang 新鄉|新乡[Xin1 xiang1], Henan