Có 1 kết quả:

Fēng qiū xiàn ㄈㄥ ㄑㄧㄡ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fengqiu county in Xinxiang 新鄉|新乡[Xin1 xiang1], Henan