Có 1 kết quả:

fēng hào

1/1

fēng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

title granted to a person (archaic)