Có 1 kết quả:

jiāng jūn dù zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

beer belly (complimentary)