Có 1 kết quả:

zhuān lì jú

1/1

zhuān lì jú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

patent office