Có 1 kết quả:

zhuān lì yào pǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

patent drugs