Có 1 kết quả:

zhuān zhì zhǔ yì ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) absolutism
(2) despotism
(3) autocracy