Có 1 kết quả:

zhuān zhì jūn zhǔ zhì ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) absolute monarchy
(2) autocracy