Có 1 kết quả:

zhuān sī

1/1

zhuān sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

specialist (responsible some task)