Có 1 kết quả:

zhuān sī ㄓㄨㄢ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

specialist (responsible some task)