Có 1 kết quả:

zhuān míng

1/1

zhuān míng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

proper noun