Có 1 kết quả:

zhuān shǔ jīng jì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

exclusive economic zone