Có 1 kết quả:

zhuān xīn yī yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to concentrate on