Có 1 kết quả:

zhuān xīn zhì zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

with single-hearted devotion (idiom)