Có 1 kết quả:

zhuān kòng

1/1

zhuān kòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

exclusive control