Có 1 kết quả:

zhuān yíng diàn ㄓㄨㄢ ㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) exclusive agency
(2) franchised shop
(3) authorized store