Có 1 kết quả:

zhuān zhù

1/1

zhuān zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) monograph
(2) specialized text