Có 1 kết quả:

zhuān zé

1/1

zhuān zé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

specific responsibility