Có 1 kết quả:

zhuān mén jī gòu ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

specialized agency