Có 1 kết quả:

Wèi shì xiàn

1/1

Wèi shì xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Weishi county in Kaifeng 開封|开封[Kai1 feng1], Henan