Có 1 kết quả:

zūn qīn

1/1

zūn qīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(honorific) your parent